Про проведення конкурсу на закупівлю житла для дітей-сиріт та осіб із їх числа

Виконавчий комітет Новомосковської міської ради повідомляє про те, що 30.08.2018 року відбудеться конкурс на закупівлю житла для дітей-сиріт та осіб із їх числа.

Учасники, які бажають запропонувати житло для продажу на конкурсі, повинні в термін 3 16.08.2018 р. до 30.08.2018 р. надіслати (надати) пропозиції до виконавчого комітету Новомосковської міської ради на адресу: м. Новомосковськ, вул Гетьманська, 14 (каб. № 6, старшому інспектору з житлових питань Кравченко О. В., роб. тел. 7-31-02).

Документи приймаються в запечатаному вигляді з позначкою «На конкурс» та реєструються в загальному відділі виконавчого комітету Новомосковської міської ради.

Учасник конкурсної пропозиції відповідає за достовірність наданих документів.

Вимоги до учасників конкурсу щодо закупівлі квартири:

Для участі в конкурсі подаються:

– заява про участь у конкурсі із зазначенням найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми власності, місцезнаходження, номера телефону, телефаксу для юридичних осіб, або прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця проживання та місця реєстрації проживання, номера телефону, телефаксу (у довільній формі);

– засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);

– копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби й мають відмітку в паспорті);

– інформація з Державного реєстру прав із відомостями про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження;

– документи, визначені статтею 126 Земельного кодексу України, які підтверджують право на землю: подається нотаріально завірена копія в разі, якщо до придбання замовником пропонується житловий будинок. У разі подання документа старого зразка подається документ, який засвідчує наявність кадастрового номера землі;

– звіт про незалежну оцінку майна;

– довідка з банку про наявність рахунку (з чітко визначеними реквізитами) на ім’я учасника (продавця об’єкта) для перерахування (покупцем об’єкта) коштів за придбання житла, чинна на дату подання документів.

– копія технічного паспорта на квартиру;

– фотокартки квартири.

У разі, якщо пропозицію учасника конкурсу буде визнано найвигіднішою, то на момент укладання договору купівлі-продажу, Учасник повинен мати оригінали таких документів:

– документ, що посвідчує відсутність на час подання конкурсних пропозицій осіб, які зареєстровані у квартирі;

– довідка балансоутримувача будинку та/або експлуатуючої організації про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги;

– у разі, якщо на час продажу у квартири (будинку) є зареєстровані малолітні діти, надається рішення опікунської ради про дозвіл на продаж квартири, право власності в якій належить малолітній (неповнолітній) дитині;

Конкурсні пропозиції, надіслані після кінцевого строку їх подання або надіслані з порушенням вимог визначених у оголошенні, не приймаються та не розглядаються.

Вимоги для об’єкта закупівлі квартири:

– квартира повинна бути запропонована в житлових будинках на первинному та вторинному ринку;

– квартира повинна бути упорядкованою та відповідати встановленим санітарно-технічним вимогам і бути придатною для проживання.

Вимоги щодо вартості житла:

Вартість житла, запропонованого учасниками на конкурс не повинна перевищувати опосередкованої вартості спорудження житла в регіоні, затвердженої Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, якщо інше не передбачено законодавством.

Закупівля житла за бюджетні кошти в установленому законодавством порядку здійснюється з урахуванням таких вимог:

– у квартирах, садибних (одноквартирних) будинках із житлового фонду, житлового фонду соціального призначення – 31,5 м² загальної площі на одну особу, з яких 13,65 м² жилої площі на кожну дитину-сироту, особу з їх числа але не менше житлової норми, встановленої відповідним наказом у кожному регіоні;

додатково – 10 м² жилої площі на кожну особу з інвалідністю з числа дітей-сиріт, осіб із їх числа.

Опосередкована вартість спорудження 1 м² загальної площі житла для дітей-сиріт та осіб із їх числа визначається Мінрегіоном на відповідний період згідно з Порядком визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженим наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 27 вересня 2005 року № 174.

У разі купівлі житла для дітей-сиріт, осіб із їх числа враховуються витрати на придбання земельної ділянки.

Загальна площа житла для дітей-сиріт, осіб із їх числа не може перевищувати 40 м².

Конверт конкурсної пропозиції в місцях склеювання повинен містити відбиток печатки Учасника конкурсу (для юридичних осіб), або особистий підпис (для фізичних осіб).

Усі сторінки конкурсної пропозиції Учасника конкурсу повинні бути пронумеровані, а на зворотній стороні останньої сторінки повинен бути зроблений запис, у якому вказуються цифрами і прописом кількість пронумерованих сторінок, який засвідчується підписом та печаткою Учасника.

<Руб>Не залишайтесь байдужими!

<Заг>Шукаємо прийомних батьків

<Тек>Служба в справах дітей виконавчого комітету Новомосковської міської ради стурбована долею 5 дітей і вимушена звернутися до читачів.

Серед жителів нашої громади 5 дітей, це 3 братиків (віком 13, 8, 4 роки) та 2 сестрички (віком 11 та 1,5 роки) з однієї родини, залишилися без матері. Батька в дітей немає.

Шановні читачі!

Ми шукаємо для наших маленьких жителів люблячу сім’ю. Якщо Ви бажаєте поповнити родину чудовими дружніми дітками, подарувати їм свою батьківську любов, тепло та турботу, надати можливість стати гідними громадянами нашої країни, чекаємо Вас у службі в справах дітей виконавчого комітету Новомосковської міської ради за адресою:

м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, буд. 14, кім. 21 з 8-00 до 17-00.

Головний спеціаліст служби в справах дітей Полтавець Н.В.

Немає коментарів

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *