Обов’язок матері, батька утримувати дитину та його виконання

Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину

Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними.

За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі.

За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються в частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом із яким проживає дитина.

Сімейне законодавство покладає на батька, матір обов’язок утримувати не лише неповнолітніх, а й повнолітніх дочку, сина (глава 16 СК України).

Обов’язок батьків утримувати своїх дітей виникає з моменту їхнього народження та зберігається до досягнення ними повноліття. Навіть факт укладення неповнолітньою особою шлюбу до досягнення нею шлюбного віку не позбавляє її права на одержання утримання від батьків, адже обов’язок батьків утримувати своїх неповнолітніх дітей передбачений законом.

Водночас треба мати на увазі, що законом встановлені винятки з зазначеного правила. Так, відповідно до ст. 188 СК батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і повністю забезпечує її потреби.

Аліментні зобов’язання батьків і дітей поряд з аліментними зобов’язаннями подружжя належать до аліментних зобов’язань першої черги, оскільки зазначені особи зобов’язані надавати одне одному незалежно від наявності у них інших родичів. До аліментних зобов’язань другої черги належать зобов’язання щодо взаємного утримання баби, діда, внуків, братів і сестер, до аліментних зобов’язань третьої черги – аналогічні зобов’язання мачухи, вітчима, падчерки, пасинка, вихователя і вихованця.

Підставами утримання батьками повнолітніх дітей є:

– навчання дітей;

– недосягнення дитиною встановленого віку – двадцяти трьох років;

– потреба дитини у наданні їй матеріальної допомоги у зв’язку з навчанням.Підставою виникнення аліментного зобов’язання щодо утримання батьками неповнолітніх дітей є сукупність таких юридичних фактів:

кровне споріднення між батьками та дітьми, засвідчене у встановленому законом порядку, або інші юридичне значущі зв’язки між ними;

– вік особи, яку батьки зобов’язані утримувати, тобто особи, яка має правовий статус дитини.

Згідно з ч. 1 ст. 6 СК правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Батьки зобов’язані утримувати свою дитину незалежно від того, одружені вони чи розлучені. Цей обов’язок зберігається й у тому разі, коли дитина народилася у шлюбі, який згодом було визнано недійсним. Він не припиняється і в разі позбавлення батьків батьківських прав.

Обов’язок утримувати дитину – це моральне й найважливіше правове зобов’язання батьків. У разі їх ухилення від його виконання аліменти можуть стягуватися за рішенням суду. А при злісному ухиленні батьків від сплати аліментів вони підлягають притягненню до кримінальної відповідальності за ст. 164 КК

 

Відділ ДРАЦС РС Юр’ївського РУЮ

Немає коментарів

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *